Ramowy program III Międzynarodowego Kongresu PTUG

3rd International Congress of the Polish Urogynaecological Society – Framework Programme

Komitet Naukowy:

Burghard Abendstein, Michael Arlt, Ralf Bentler, Krzysztof Czajkowski, Ryszard Czepko, Jan Deprest, Thomas Fink, Ryszard Gajdosz, Jerzy Gielecki, Barbara Goedl-Purrer, Michael Halaska, mgr Anna Jakóbik, Maciej Jóźwik, Marcin Jóźwik, Elżbieta Kaden, Jacek Kociszewski, Michał Koszla, Magdalena Kukulska, Elżbieta Labon, Barbara Langman, Zbigniew Liber, Karolina Łataś-Zagrajek, Andrzej Malinowski, Iwona Mazur-Ważny, Jan Namysł, Gert Naumann, Menahem Neuman, Jörg Neymeyer, Karl-Günther Noé, Friedrich Pauli, Eckhard Petri, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Stefano Salvatore, Jerzy Sikora, Roman Smolarczyk, Maciej Socha, Andrzej Starczewski, Małgorzata Starzec, Artur Szarkowski, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś, Thomas Tan Tjhen, Michał Tenderenda, Ewelina Tyszko-Bury, Dariusz Wydra.

Komitet Organizacyjny:

Marcin Jóźwik, Paweł Szymanowski, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek, Anna Leszczyńska-Łazor, Anna Gierat, Iwona Mazur-Ważny,  Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Artur Szarkowski, Katarzyna Szepieniec, Hanna Szweda, Paweł Szymanowski, Elżbieta Świś.

 

Program dla Fizjoterapeutów i Położnych

Programme for Physiotherapists and Midwives

 

Piątek, 26.05.2017 – dzień pierwszy Kongresu
Friday, 26.05.2017 – first day

 

11:00 – 13:00   Uroczyste Rozpoczęcie Kongresu – sesja wspólna
11:00 – 13:00   Opening Ceremony – common session

 • 11:00 – 11:30   Wykład inauguracyjny
  (Uroginekologia 2016 – co jest przydatne, a co niepotrzebne?)
 • 11:00 – 11:30   Opening lecture
  Urogynaecology 2016 – what is useful, what is useless?
 • 11:30 – 11:50   Anatomia czynnościowa miednicy mniejszej z punktu widzenia operatora
 • 11:30 – 11:50   Functional pelvic anatomy from surgeonspoint of view
 • 11:50 – 12:15  (Przyszłość operacji z zastosowaniem siatek MESH: dostęp pochwowy a brzuszny / siatki syntetyczne a biologiczne)
 • 11:50 – 12:15   Future of mesh prostheses surgery: transvaginal versus abdominal / biologic grafts versus synthetic mesh
 • 11:50 – 12:15   Zukunft der Netzchirurgie: vaginal versus abdominal / synthetisch versus biologisch
 • 12:15 – 12:40   Fizjoterapia uroginekologiczna- to nie tylko trening dna miednicy (mgr Iwona Mazur-Ważny, mgr Anna Rojek)
 • 12:15 – 12:40   Physical therapy in urogynaecology – not only pelvic floor training (mgr Iwona Mazur-Ważny, mgr Anna Rojek)
 • 12:40 – 13:00   Zaburzenia czynności mięśni miednicy. Kiedy biofeedback a kiedy elektrostymulacja?
 • 12:40 – 13:00   Pelvic floor muscle dysfunctions. Biofeedback or electrical stimulation?

 

13:00 – 14:00   Lunch

 

14:15 – 15:00   Funkcja i trening mięśni dna miednicy – stan wiedzy (Barbara Goedl-Purrer)
14:15 – 15:00   Pelvic Floor Muscle function and training – state of the art (Barbara Goedl-Purrer)

15:00 – 15:30   Jak postępować po porodzie cc i porodzie naturalnym. Jak prowadzić terapię manualną i jakie dawać zalecenia? (Ewelina Tyszko-Bury)
15:00 – 15:30
   Ways to ease recovery after a vaginal delivery and a cesarean section. Manual massage techniques and tips for recovery (Ewelina Tyszko-Bury)

15:30 – 16:00   Dno miednicy a noszenie w chuście (mgr Anna Jakóbik)
15:30 – 16:00  
Pelvic floor and carrying a baby in a baby sling (mgr Anna Jakóbik)

 

16:00 – 16:30   Przerwa kawowa
16:00 – 16:30   Coffee break

 

16:30 – 17:00   Urodynamiczne wskazania do rehabilitacji (mgr Elżbieta Kaden)
16:30 – 17:00  
Urodynamic indications for rehabilitation (mgr Elżbieta Kaden)

17:00 – 17:30   Opieka położnej nad pacjentką z chorobą uroginekologiczną (mgr Elżbieta Świś)
17:00 – 17:30  
Midwifery care over patients with urogynaecological diseases (mgr Elżbieta Świś)

17:30–18:00   Model kompleksowej opieki fizjoterapeuty w oddziałach ginekologiczno – położniczych na przykładzie Szpitala św. Zofii w Warszawie (Karolina Łataś-Zagrajek)

17:30–18:00   Complex physical therapy on a gynaecology and maternity ward on an example of Św. Zofia Hospital in Warsaw (Karolina Łataś-Zagrajek)

 

18:00   Zakończenie Pierwszego dnia Kongresu
18:00   End of day 1

18:00-19:00    Walne Zgromadzenie (tylko Członkowie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego)
18:00-19:00    General Meeting (Members of the Polish Society of Urogynaecology only)

20:00   Uroczysta kolacja
20:00   Gala dinner

 

Sobota, 27.05.2017 – dzień drugi Kongresu (warsztaty)
Saturday, 27.05.2017 – second day (workshops)

 

09:00 – 10:00   Warsztaty Nr 1.

 • A: Ćwiczenia mięśni dna miednicy – specyficzna aktywacja i trening koordynacji (Barbara Goedl-Purrer, Austria)
  Pelvic Floor Muscle Exercises – specific activation and coordinated training (Barbara Goedl-Purrer, Austria)
 • B: Elektrostymulacja ibiofeedback w praktyce fizjoterapii uroginekologicznej (Jan Namysł)
  Electrical stimulation and biofeedback as physical therapy techniques in urogynaecology (Jan Namysł)
 • C: Praca osteopatyczna w dysfunkcjach nerwu sromowego (Ewelina Tyszko-Bury)
  Osteopathy in treating pudendal nerve dysfunctions (Ewelina Tyszko-Bury)

10:00-11:00   Warsztaty Nr 2.

 • D: Okołoporodowe obrażenia krocza (mgr Magdalena Kukulska)
  Osteopathy in treating pudendal nerve dysfunctions (mgr Magdalena Kukulska)
 • E: Fizjoterapia jako element kompleksowej terapii endometriozy (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)
  Physical therapy as an element of complex endometriosis treatment (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)
 • F: Ćwiczenia mięśni dna miednicy – specyficzna aktywacja i trening koordynacji (Barbara Goedl-Purrer, Austria)
  Pelvic Floor Muscle Exercises – specific activation and coordinated training (Barbara Goedl-Purrer, Austria)

11:00-12:00   Warsztaty Nr 3.

 • G: Badanie USG w praktyce fizjoterapeuty (dr Katarzyna Szczepieniec, mgr Iwona Mazur -Ważny)
  Therapeutic ultrasound in physical therapy (Dr Katarzyna Szczepieniec, mgr Iwona Mazur -Ważny)
 • H: Okołoporodowe obrażenia krocza (mgr Magdalena Kukulska)
  Birth perineal injuries (mgr Magdalena Kukulska)
 • I: Fizjoterapia jako element kompleksowej terapii endometriozy (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)
  Physical therapy as an element of complex endometriosis treatment
  (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)

12:00-13:00   Warsztaty Nr 4.

 • J: Praca osteopatyczna w dysfunkcjach nerwu sromowego (Ewelina Tyszko-Bury)
  Osteopathy in treating pudendal nerve dysfunctions (Ewelina Tyszko-Bury)
 • K: Profilaktyka czy terapia – warsztaty z różnicowania przyczyn zaburzeń dna miednicy (Michał Koszla)
  Prevention or therapy? Workshops in differentiation of causes of pelvic floor dysfunctions (Michał Koszla)
 • L: Fizjoterapia jako element kompleksowej terapii endometriozy (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)
  Physical therapy as an element of complex endometriosis treatment (Małgorzata Starzec, Anna Jakóbik)

 

13:00 – 14:00   Przerwa obiadowa
13:00 – 14:00   Lunch break

 

14:00-15:00 Warsztaty Nr 5.

 • M: Profilaktyka czy terapia – warsztaty z różnicowania przyczyn zaburzeń dna miednicy (Michał Koszla)
  Prevention or therapy? Workshops in differentiation of causes of pelvic floor dysfunctions
  (Michał Koszla)
 • N: Elektrostymulacja i biofeedback w fizoterapii uroginekologicznej (mgr Jan Namysł)
  Electrical stimulation and biofeedback as physical therapy techniques in urogynaecology (mgr Jan Namysł)
 • O: Praca osteopatyczna w dysfunkcjach nerwu sromowego (Ewelina Tyszko-Bury)
  Osteopathy in treating pudendal nerve dysfunctions (Ewelina Tyszko-Bury)

 

15:00-16:00 Warsztaty Nr 6.

 • P: Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu u  pacjentów po prostatektomii radykalnej ograniczonej do narządu (dr Elżbieta Labon)
  Physical therapy for treatment of urinary incontinence in patients after radical prostatectomy for organ-confined prostate cancer
  (Dr Elżbieta Labon)

 

16:00   Podsumowanie i zakończenie Kongresu – sesja wspólna dla lekarzy i fizjoterapeutów

16:30-17:30   SESJA DLA PACJENTÓW prowadzona przez Lekarzy, Położne i Fizjoterapeutów.